Dnes je sobota, 18. máj 2024
oslavuje Viola - Poslať pohľadnicu
 
Pomoc Napíšte nám
chat
pravidlá chatu  |  pravidlá kvízu

Pravidlá chatu:

Úlohou Chatu 4ME je v prvom rade zabaviť sa s kamarátmi a porozprávať sa v skvelej atmosfére. Nezabudnite, že pri registrácii ste súhlasili s niektorými podmienkami, ktoré určili, ako by ste sa mali správať.
Aby sme Vám zaručili možnosť pokojného nerušeného chatovania, zaviedli sme voči používateľom, ktorí by tento priebeh mohli narúšať, rôzne sankcie pre zabezpečenie Vášho pohodlia.

Najmiernejší trest je násilné ukončenie chatovania, ďalej znemožnenie písania na určitú dobu (zalepenie), pričom texty ostatných sú ďalej zobrazované.
Pri opakovanom porušovaní pravidiel (recidíve) budú tresty vyššie. Medzi tvrdšie tresty patrí uzatvorenie do "psychiatrie" dovtedy, kým používateľ nezmení svoje chovanie a v prípade, že to nepomôže, nasleduje odobratie príkazov, finančná pokuta atď...
Najprísnejším trestom je úplné zablokovanie konta, príp. jeho zmazanie, zakázanie prihlásenia alebo registrácie akýchkoľvek ďalších nickov z danej IP adresy a podobne.

1. NADÁVKY:

- na tomto Chate 4ME je zavedené nahrádzanie nadávok, tzv. (swearban), kde systém automaticky nahradí nadávku znakmi "..."
- swearban je tu nato, aby sa nadávkam zabránilo (nie každý je na ne predsa zvyknutý), preto sa jeho obchádzanie napríklad pridavaním znaku "." medzi písmená, zdvojovaním alebo vynechávaním písmen alebo akýmkoľvek iným spôsobom, trestá
- jediný spôsob na vyjadrenie emócii nadávkami je v gossipe (príkaz .gossip), kde sa za to netrestá a nadávky systém nenahradzuje, ale zobrazuje v plnom znení
- preháňanie nevhodných slov v gossipe však tiež nieje povolené a bude trestané
- šírenie nadávok pomocou príkazu .tell alebo použitia RP, pokiaľ to druhej strane nevadí a nesťažuje sa, je povolené

2. ŠÍRENIE ZLÉHO MENA UŽÍVATEĽA NA CHATE:

Nie je dovolené:
- nadávanie, urážanie a šírenie nepravdivých informácií o používateľovi
- vytváranie podobných skomolenín už existujúcich nickov so zámerom poškodiť dobré meno pôvodného majiteľa nicku
- šírenie telefónnych čísel okrem RP, .tell

3. REGISTRÁCIA:

- zakázaná registrácia nickov obsahujúcich nadávky alebo iné neslušné výrazy, ich skomoleniny a podobne
- zakázaná zámerná registrácia mnohých nickov za sebou

4. FLOOD: (zbytočné zaťažovanie servera alebo zahlcovanie textom)

Za flood sa považuje:
- nadmerné opakovanie rovnakých alebo veľmi podobných slov, hlášok alebo viet
- veľký počet rovnakých písmen po sebe
- písanie jedného slova do viacerých riadkov
- používanie viac ako troch smajlíkov v jednej správe alebo za sebou (smileflood)

5. DI (disunity) - rozdvojenosť

- keďže nikto z nás nevie byť súčasne na viacerých miestach, ani na Chate 4ME nie je dovolené mať prihlásených viac nickov naraz a odhalenie tohto priestupku sa trestá veľmi prísne (zrušením nicku s nižšou hodnosťou, pri recidíve všetkých nickov)

6. SCRIPT:

- script - program, ktorý umelo udržiava nick prihlásený a akýmkoľvek spôsobom zabraňuje jeho odpojeniu v neprítomnosti majiteľa nicku. (trestá sa zablokovaním prístupu na nick)

7. NEOPRÁVNENÉ ŽIADOSTI:

Je zakázané žiadať o:
- predčasné povýšenie na inú hodnosť, aká Vám podľa nachatovaného času prislúcha
- bezdôvodné vytvorenie miestnosti, pridanie príkazov, navýšenie konta, pridanie nachatovaného času a pod.
- akékoľvek informácie o inom používateľovi

8. CAPS-LOCK:

- caps, alebo písanie veľkými písmenami nie je zakázané a netrestá sa, avšak prílišné používanie capsu môže byť odmenené jeho odobratím bez možnosti opätovného vrátenia
Nick:
Heslo:
Zabudnuté heslo | Registrácia